IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego, pt. Dynamiczne modele ekonometryczne

KrajPolska
MiastoToruń
OrganizatorKatedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Data rozpoczęcia2015-09-08
Data zakończenia2015-09-10

Uczestnicy konferencji:

Anna Pajor - referaty:
  1. Tytuł: Estymacja wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji za pomocą skorygowanej średniej arytmetycznej - Rodzaj: W sesji. Płatność: badania statut. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.