Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania - lista publikacji

1-15 z 15.

2008

7.
5.
3.
Leszek Gasiński, Nikolaos S. Papageorgiou
1.