Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania - lista publikacji

1-5 z 5.

2002

1.
Leszek Gasiński, Nikolaos S. Papageorgiou
Strongly resonant semilinear and quasilinear hemivariational inequality, ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM (SZEGED) vol. 68 (2002), 727-750