Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania - lista publikacji

1-12 z 12.

2009

1.
Leszek Gasiński, Nikolaos S. Papageorgiou