Geometryczne metody w analizie zespolonej

Instytucja Finansująca / Przyznający:

Tytuł: Geometryczne metody w analizie zespolonej

Kierownik: Armen Edigarian

Rozpoczęcie: 2012-08-06

Zakończenie: 2016-01-05

Uwagi: Opus 3


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Włodzimierz Zwonek Wykonawca
Marek Jarnicki Wykonawca
Łukasz Kosiński Wykonawca
Publikacje
Catherine Bénéteau, Greg Knese, Łukasz Kosiński, Constanze Liaw, Daniel Seco, Alan Sola, Cyclic polynomials in two variables, T AM MATH SOC vol. 368 (12) (2016), 8737–8754
Łukasz Kosiński, Comparison of invariant functions and metrics. , ARCH MATH vol. 102 (2014), 271-281
Włodzimierz Zwonek, Geometric properties of the tetrablock, ARCH MATH vol. 100(2) (2013), 159–165
Łukasz Kosiński, Tomasz Warszawski, Włodzimierz Zwonek, Geometric properties of semitube domains, ADV GEOM vol. 15, no. 2 (2015), 241-244
Zbigniew Błocki, Włodzimierz Zwonek, Estimates for the Bergman kernel and the multidimensional Suita conjecture, NEW YORK J MATH vol. 21 (2015), 151-161
Łukasz Kosiński, Włodzimierz Zwonek, Nevanlinna–Pick Problem and Uniqueness of Left Inverses in Convex Domains, Symmetrized Bidisc and Tetrablock, J GEOM ANAL vol. 26 (2016), 1863-1890
Łukasz Kosiński, Włodzimierz Zwonek, Extremal holomorphic maps in special classes of domains, ANN SCUOLA NORM-SCI vol. XVI (2016), 159-182
Zbigniew Błocki, Włodzimierz Zwonek, On the Suita Conjecture for Some Convex Ellipsoids in C^2, EXP MATH vol. 25(1) (2016), 8-16
Marek Jarnicki, Peter Pflug, Invariant Distances and Metrics in Complex Analysis - 2nd extended edition vol. de Gruyter Expositions in Mathematics, 9, xvii+861 pp (2013), Walter de Gruyter
Marek Jarnicki, Peter Pflug, A note on envelopes of holomorphy, J GEOM ANAL vol. 25 (2015), 1175-1184
Marek Jarnicki, Peter Pflug, A counterexample to a theorem of Bremermann on Shilov boundaries, P AM MATH SOC vol. 143 (2015), 1675-1677
Marek Jarnicki, Józef Siciak, A remark on Fejer and Mittag-Leffler theorems, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO, SERIA: ACTA MATHEMATICA vol. 52 (2015), 23-28
Marek Jarnicki, Peter Pflug, Continuous Nowhere Differentiable Functions - The Monsters of Analysis vol. Springer Monographs in Mathematics, xii+299 pp (2016), Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing)
Marek Jarnicki, Peter Pflug, A counterexample to a theorem of Bremermann on Shilov boundaries - revisited, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO, SERIA: ACTA MATHEMATICA vol. 53 (2016), 21-35
Marek Jarnicki, Józef Siciak, Universal overconvergence and Ostrowski gaps for holomorphic functions of several variables, ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO, SERIA: ACTA MATHEMATICA vol. 53 (2016), 27-38