Geometryczne metody w analizie zespolonej

Instytucja Finansująca / Przyznający:

Tytuł: Geometryczne metody w analizie zespolonej

Kierownik: Armen Edigarian

Rozpoczęcie: 2012-08-06

Zakończenie: 2016-01-05

Uwagi: Opus 3


Uczestnicy

UczestnikRolaEdycja
Włodzimierz Zwonek Wykonawca
Marek Jarnicki Wykonawca
Łukasz Kosiński Wykonawca
Publikacje
Catherine Bénéteau, Greg Knese, Łukasz Kosiński, Constanze Liaw, Daniel Seco, Alan Sola, Cyclic polynomials in two variables, Transactions of the American Mathematical Society vol. 368 (12) (2016), 8737–8754
Łukasz Kosiński, Comparison of invariant functions and metrics. , Archiv der Mathematik vol. 102 (2014), 271-281
Włodzimierz Zwonek, Geometric properties of the tetrablock, Archiv der Mathematik vol. 100(2) (2013), 159–165
Łukasz Kosiński, Tomasz Warszawski, Włodzimierz Zwonek, Geometric properties of semitube domains, Advances in Geometry vol. 15, no. 2 (2015), 241-244
Zbigniew Błocki, Włodzimierz Zwonek, Estimates for the Bergman kernel and the multidimensional Suita conjecture, New York Journal of Mathematics vol. 21 (2015), 151-161
Łukasz Kosiński, Włodzimierz Zwonek, Nevanlinna–Pick Problem and Uniqueness of Left Inverses in Convex Domains, Symmetrized Bidisc and Tetrablock, Journal of Geometric Analysis vol. 26 (2016), 1863-1890
Łukasz Kosiński, Włodzimierz Zwonek, Extremal holomorphic maps in special classes of domains, Annali della Scuola normale superiore di Pisa - Classe di scienze vol. XVI (2016), 159-182
Zbigniew Błocki, Włodzimierz Zwonek, On the Suita Conjecture for Some Convex Ellipsoids in C^2, Experimental Mathematics vol. 25(1) (2016), 8-16
Marek Jarnicki, Peter Pflug, Invariant Distances and Metrics in Complex Analysis - 2nd extended edition vol. de Gruyter Expositions in Mathematics, 9, xvii+861 pp , Walter de Gruyter, 2013
Marek Jarnicki, Peter Pflug, A note on envelopes of holomorphy, Journal of Geometric Analysis vol. 25 (2015), 1175-1184
Marek Jarnicki, Peter Pflug, A counterexample to a theorem of Bremermann on Shilov boundaries, Proceedings of the American Mathematical Society vol. 143 (2015), 1675-1677
Marek Jarnicki, Józef Siciak, A remark on Fejer and Mittag-Leffler theorems, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Seria: Acta Mathematica vol. 52 (2015), 23-28
Marek Jarnicki, Peter Pflug, Continuous Nowhere Differentiable Functions - The Monsters of Analysis vol. Springer Monographs in Mathematics, xii+299 pp , Springer Verlag (połaczony z Kluwer Academic Publishing), 2016
Marek Jarnicki, Peter Pflug, A counterexample to a theorem of Bremermann on Shilov boundaries - revisited, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Seria: Acta Mathematica vol. 53 (2016), 21-35
Marek Jarnicki, Józef Siciak, Universal overconvergence and Ostrowski gaps for holomorphic functions of several variables, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Seria: Acta Mathematica vol. 53 (2016), 27-38