Piotr Kopacz

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Geometrii

DoktoratOtwarcie: 2012-06-28, Zamknięcie: 2018-12-20

Publikacje:

Konferencje organizowane:

1.

Granty (realizowane po maju 2009 roku)