Model obliczeniowy trajektorii 2D i 3D oparty na uogólnieniu problemu Zermelo w nawigacyjnych Systemach Informacji Przestrzennej

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Model obliczeniowy trajektorii 2D i 3D oparty na uogólnieniu problemu Zermelo w nawigacyjnych Systemach Informacji Przestrzennej

Kierownik: Piotr Kopacz

Rozpoczęcie: 2015-02-18

Zakończenie: 2017-02-17

Uwagi: Preludium 5