dr Jacek Krzaczkowski

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Zespół Katedr i Zakładów Informatyki Matematycznej
  • Katedra Algorytmiki

DoktoratOtwarcie: 2006-09-28, Zamknięcie: 2008-12-18

Publikacje: