Doktorat: Jacek Krzaczkowski

Doktorant: Jacek Krzaczkowski

Promotor - Paweł Idziak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2006-09-28

Zakończenie: 2008-12-18

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Joanna Jędrzejowicz
Andrzej Kisielewicz
Powrót