Zbigniew Lonc

Jednostki:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Grzegorz GutowskiKatedra Podstaw Informatyki 
Profesura: Jarosław GrytczukKatedra Algorytmiki 
Doktorat: Michał LasońKatedra Algorytmiki 
Doktorat: Andrzej GrzesikKatedra Matematyki Stosowanej 
Habilitacja: Bartosz WalczakKatedra Podstaw Informatyki 
Habilitacja: Tomasz KrawczykKatedra Algorytmiki