Doktorat: Andrzej Grzesik

Doktorant: Andrzej Grzesik

Promotor - Jarosław Grytczuk

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2012-10-25

Zakończenie: 2015-06-25

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Zbigniew Lonc
Tomasz ŁuczakUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki
Powrót