Doktorat: Sebastian Babiński

Doktorant: Sebastian Babiński

Promotor - Jakub Kozik

Promotor pomocniczy - Andrzej Grzesik

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2020-01-30

Powrót