Habilitacja: Bartosz Walczak

Doktorant: Bartosz Walczak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2017-03-30

Zakończenie: 2017-12-21

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Zbigniew LoncRecenzja - prof dr hab. Zbigniew Lonc
Mirosław KowalukUniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i MechanikiRecenzja - dr hab. Mirosław Kowaluk
Krzysztof Loryś Recenzja - dr hab. Krzysztof Loryś

Załączone pliki

Powrót