Doktorat: Michał Lasoń

Doktorant: Michał Lasoń

Promotor - Jarosław Grytczuk

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2010-05-27

Zakończenie: 2014-01-30

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Zbigniew Lonc
Tomasz ŁuczakUniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki
Powrót