Doktorat: Grzegorz Gutowski

Doktorant: Grzegorz Gutowski

Promotor - Paweł Idziak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2009-09-24

Zakończenie: 2012-03-29

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Jarosław Grytczuk
Zbigniew Lonc
Powrót