Profesura: Jarosław Grytczuk

Doktorant: Jarosław Grytczuk

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2012-04-26

Zakończenie: 2014-01-07

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Paweł IdziakKA
Michał Karoński
Zbigniew Lonc
Andrzej Ruciński
Powrót