Kolorowania, kliki i zbiory niezależne w klasach grafów

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Kolorowania, kliki i zbiory niezależne w klasach grafów

Kierownik: Bartosz Walczak

Rozpoczęcie: 2020-04-10

Zakończenie: 2025-04-09


Publikacje
Marthe Bonamy, Nicolas Bousquet, Michał Pilipczuk, Paweł Rzążewski, Stéphan Thomassé, Bartosz Walczak, Degeneracy of P_t-free and C_(≥t)-free graphs with no large complete bipartite subgraphs, Journal of Combinatorial Theory. Series B vol. 152 (2022), 353-378
Bartosz Walczak, James Davies, Chaya Keller, Linda Kleist, Shakhar Smorodinsky, A solution to Ringel's circle problem, International Symposium on Computational Geometry [SoCG] vol. 224 of Leibniz International Proceedings in Informatics (LIPIcs) (2022), 33:1-33:14