Kolorowania, kliki i zbiory niezależne w klasach grafów

Instytucja Finansująca / Przyznający: Narodowe Centrum Nauki

Tytuł: Kolorowania, kliki i zbiory niezależne w klasach grafów

Kierownik: Bartosz Walczak

Rozpoczęcie: 2020-04-10

Zakończenie: 2025-04-09