Doktorat: Lech Duraj

Doktorant: Lech Duraj

Promotor - Paweł Idziak

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2008-06-26

Zakończenie: 2010-12-16

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Krzysztof Diks
Jarosław Grytczuk
Powrót