dr Lech Duraj

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki Analitycznej
  • Katedra Algorytmiki

DoktoratOtwarcie: 2008-06-26, Zamknięcie: 2010-12-16

Publikacje:

Granty (realizowane po maju 2009 roku)