dr Anna Kula

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Analizy Funkcjonalnej

DoktoratOtwarcie: 2007-05-31, Zamknięcie: 2008-09-25

Publikacje: