dr Szymon Knop

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
  • Zakład Inżynierii Oprogramowania

DoktoratOtwarcie: 2019-04-25, Zamknięcie: 2023-11-30

Publikacje: