Doktorat: Adam Białożyt

Doktorant: Adam Białożyt

Promotor - Maciej Denkowski

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2020-06-25

Zakończenie: 2022-06-30

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Zbigniew SzafraniecRecenzja - prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec
Stanisław SpodziejaRecenzja - prof. dr hab. Stanisław Spodzieja
Paolo AlbanoUniveresita di BolognaRecenzja - prof. Paolo Albano

Załączone pliki

Powrót