Cykle na zbiorach algebraicznych rzeczywistych

Instytucja Finansująca / Przyznający:

Tytuł: Cykle na zbiorach algebraicznych rzeczywistych

Kierownik: Wojciech Kucharz

Rozpoczęcie: 2011-12-01

Zakończenie: 2014-11-30