Czasopisma

NazwaSkrótISSN
SHENANDOAH0037-3583
SUFFOLK INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY & HISTORY0143-4896
TTR-TRADUCTION, TERMINOLOGIE, RÉDACTION0835-8443
ACTA OPHTHALMOLOGICA SCANDINAVICA
IEE PROCEEDINGS-SCIENCE MEASUREMENT AND TECHNOLOGY
POLYMER REACTION ENGINEERING
BIULETYN KPZK PAN
OLSZTYN OECONOMIC JOURNAL
STUDIA PRAWNICZE
BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTRES DE ŁÓDZ
BIULETYN POLSKIEGO STOWARZYSZENIA WODORU I OGNIW PALIWOWYCH1896-7205
FRAGMENTA FLORISTICA ET GEOBOTANICA POLONICA1640-629X
LEKARZ RODZINNY1426-2088
POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO2082-9159
ROCZNIK WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE0860-9675
SŁOWO. STUDIA JĘZYKOZNAWCZE2082-6931
ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. SERIA: MATERIAŁY KONFERENCYJNE1231-9171
ANTAEUS0238-0218
AUGIAS0108-0059
CAHIERS DU MONDE RUSSE1252-6576
DANTE STUDIES0070-2862
ETNOFOOR0921-5158
GLA?UR1022-8543
INTERNATIONAL FICTION REVIEW0315-4149
JOURNAL OF CRITICAL REALISM1476-7430
LABOUR HISTORY REVIEW0961-5652
MIDLAND HISTORY0047-729X
OCEANIC LINGUISTICS0029-8115
PROCEEDINGS OF THE BOSTON AREA COLLOQUIUM IN ANCIENT PHILOSOPHY1059-986X
REVUE DE MÉTAPHYSIQUE ET DE MORALE0035-1571
SIBIRICA1361-7362
SUHAYL. JOURNAL FOR THE EXACT AND NATURAL SCIENCES IN ISLAMIC CIVILIZATION1576-9372
TUINKUNST1384-5721
ACTA PETROLOGICA SINICA1000-0569
IEE PROCEEDINGS-SOFTWARE
POWER ENGINEER
BIULETYN NAUKOWY UNIWERSYTETU WARMIŃSKOMAZURSKIEGO
OLYMPUS
STUDIA PSYCHOLOGICZNE
CHOROBY SERCA I NACZYN
BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO0032-3802
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY1664-1078
LEKARZ WOJSKOWY0024-0745
POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO1732-9639
ROCZNIK ŁÓDZKI0080-3502
SŁUPSKIE PRACE BIOLOGICZNE1734-0926
ZESZYTY PRASOZNAWCZE0555-0025
ANTHROPOLOGICA0254-9212
AUGUSTINIAN STUDIES0094-5323
CAHIERS DU MUSÉE NATIONAL D'ART MODERNE0181-1525