Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego

ISSN:
0032-3802

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
202070
201970
201813
201713
20161300
20151300
2014600
2013600
2012700
2011900
2010900
2009600