Słowo. Studia językoznawcze

ISSN:
2082-6931

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20187
20177
2016700
2015700
2014300
2013300
2012200