Polityka i Społeczeństwo

ISSN:
1732-9639

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
201920
20189
20179
2016900
2015900
2014600
2013600
2012500
2011600
2010600
2009400