Słupskie Prace Biologiczne

ISSN:
1734-0926

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20187
20177
2016700
2015700
2014100
2013100
2012100
2011200
2010200
2009200
2008200