Zeszyty Prasoznawcze

ISSN:
0555-0025

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
202020
201920
201814
201714
20161400
20151400
2014800
2013800
2012500
2011600
2010600
2009400
2008400