Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

ISSN:
1231-9171

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20185
20175
2016500
2015500
2014400
2013400
2012400