Karol Życzkowski

Jednostki:

Publikacje:

25.
11.
Zasady głosowania w Radzie UE: analiza matematyczna, MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD POLITYCZNY vol. 7 (2004), 18-39
5.
A "classical" distance in quantum mechanics, (1998), "Frontiers in quantum physics (Kuala Lumpur, 1997), S. C. Lim, R. Abd-Shukor, K. H. Kwek (red.)", Springer

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Anna SzymusiakKatedra Matematyki Stosowanej