Traktat z Nicei, projekt Konwentu i Konstytucja Europejska. Porównanie mechanizmów decyzyjnych w Radzie Unii Europejskiej

Tytuł:
Traktat z Nicei, projekt Konwentu i Konstytucja Europejska. Porównanie mechanizmów decyzyjnych w Radzie Unii Europejskiej
Czasopismo:
PRZEGLĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI
Rok:
2004

Strony:
14-16

Tom (seria wydawnicza):
38