Piotr Pragacz

Konferencje organizowane:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Profesura: Sławomir CynkKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb 
Habilitacja: Halszka Tutaj-GasińskaKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb 
Profesura: Wojciech KucharzKatedra Teorii Osobliwości 
Doktorat: Grzegorz KapustkaKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb 
Profesura: Tomasz Szemberg 
Habilitacja: Grzegorz KapustkaKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb 
Habilitacja: Grzegorz KapustkaKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb 
Habilitacja: Michał KapustkaKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb 
Doktorat: Dominik BurekKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb 

Granty (realizowane po maju 2009 roku)

TytułRolaRozpoczęcieZakończenie
Geometria rozmaitości Calabi-Yau i wiązek GrassmannaWykonawca2015-02-022018-08-01