Profesura: Wojciech Kucharz

Doktorant: Wojciech Kucharz

Dziedzina: Nauki matematyczne,

Otwarcie: 2008-12-18

Zakończenie: 2010-10-07

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Wiesław PawłuckiKTO
Piotr PragaczInstytut Matematyczny PAN
Zbigniew Szafraniec
Paweł WalczakUniwersytet Łódzki
Powrót