Doktorat: Grzegorz Kapustka

Doktorant: Grzegorz Kapustka

Promotor - Sławomir Cynk

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2006-09-28

Zakończenie: 2009-09-27

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Piotr PragaczInstytut Matematyczny PAN
Jarosław Wiśniewski
Powrót