Habilitacja: Halszka Tutaj-Gasińska

Doktorant: Halszka Tutaj-Gasińska

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2008-02-28

Zakończenie: 2009-10-15

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Sławomir CynkKGAiTL
Tadeusz Mostowski
Piotr PragaczInstytut Matematyczny PAN
Zbigniew Szafraniec
Powrót