mgr Ada Pałka

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Geometrii

DoktoratOtwarcie: 2013-01-31, Zamknięcie:

Publikacje:

11.
Perspektywa dziwaczna w Polsce. Opis realizacji projektu. vol. część 1 (2016), "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Nauki humanistyczne i społeczne", Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
10.
Anamorfoza jako przykład pułapki zastawionej przez malarza vol. część 1 (2016), "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Nauki humanistyczne i społeczne", Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
9.
Sławomir Kubiak, Paulina Lewiński , Ada Pałka
Analiza metody konstruowania quadratur w Kościele Przemienienia Pańskiego w Krakowie na podstawie materiałów uzyskanych ze skanera laserowego vol. T1 (2015), "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Architektura", Wydawnictwo Młodzi Naukowcy
7.
Tworzenie obrazów anamorficznych – propozycja warsztatów vol. Tom 3 (2013), "Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym", Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
6.
Między matematyką a sztuką: złota proporcja vol. ISBN 978-83 61449-76-8 (2013), "Dydaktyka, edukacja i kultura w badaniach młodych naukowców", Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań (ISBN 978-83 61449-44-7)
4.
Matematyk w galerii, czyli jak patrzeć na obrazy, (2012), "Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym", Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
3.
Mathematics in art - anamorphosis, (2012), "Modern research trends of Young scientists: current status, problems and prospects", Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań (ISBN 978-83 61449-44-7)

Konferencje:

9.
7th European Congress of Mathematics, European Mathematical Society, Technische Universität Berlin, Berlin, Niemcy, 2016-07-18 - 2016-07-22
8.
XXX Konferencja z Historii Matematyki, Witold Więsław, Będlewo, Polska, 2016-05-05 - 2016-05-08
7.
II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, Młodzi Naukowcy, Wrocław, Polska, 2015-11-25 - 2015-11-25
6.
Rencontre franco-polonaise des dix-huitiemistes, PAN Stacja Naukowa w Paryżu, Paryż, Francja, 2015-09-24 - 2015-09-25
5.
Rzeczywistość i jej reprezentacje – od mimetyzmu do konstruktywizmu, Zakład Filozofii Kultury Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, Kazimierz Dolny nad Wisłą, Polska, 2015-09-02 - 2015-09-04
4.
Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, Młodzi Naukowcy, Poznań, Polska, 2015-06-08 - 2015-06-08
3.
XXIX Konferencja z Historii Matematyki, Komisja Historii Matematyki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Będlewo, Polska, 2015-05-25 - 2015-05-28
2.
I Archipelag Matematyki - nie tylko dla matematyków, Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Warszawa, Polska, 2014-02-14 - 2014-02-14

Granty (realizowane po maju 2009 roku)