Perspektywa dziwaczna w Polsce. Próba skompletowania i usystematyzowania informacji oraz materiałów dotyczących zainteresowania rzutem anamorficznym na terenie Polski

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Perspektywa dziwaczna w Polsce. Próba skompletowania i usystematyzowania informacji oraz materiałów dotyczących zainteresowania rzutem anamorficznym na terenie Polski

Kierownik: Ada Pałka

Rozpoczęcie: 2013-08-28

Zakończenie: 2016-08-27

Uwagi: Preludium 4