PyMPDATA v1: Numba-accelerated implementation of MPDATA with examples in Python, Julia and Matlab

Tytuł:
PyMPDATA v1: Numba-accelerated implementation of MPDATA with examples in Python, Julia and Matlab
Czasopismo:
JOURNAL OF OPEN SOURCE SOFTWARE
Rok:
2022

Tom (seria wydawnicza):
7(77)

Numer DOI:
10.21105/joss.03896

Link:
https://doi.org/10.21105/joss.03896

Access:
OTWARTY

Licencja:
Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY)

Wersja tekstu:
Ostateczna wersja opublikowana

Sposób udostępinienia:
Otwarte czasopismo

Data udostępnienia publikacji:
Przed opublikowaniem