dr Andrzej Bielecki

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej
  • Katedra Informatyki Stosowanej

HabilitacjaOtwarcie: 2009-03-26, Zamknięcie: 2009-12-10

Publikacje:

14.
Marzena Bielecka, Andrzej Bielecki, Mariusz Korkosz, Marek Skomorowski, Karolina Sprężak, Wadim Wojciechowski, Bartosz Zieliński
A shape description language for osteophytes detection in upper surfaces of the metacarpophalangeal joints, Computer Recognition Systems 4, Advances in Intelligent and Soft Computing, Springer (2011), 479-487

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Marek ŚmiejaKatedra Uczenia Maszynowego