Habilitacja: Andrzej Bielecki

Doktorant: Andrzej Bielecki

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2009-03-26

Zakończenie: 2009-12-10

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Marian MrozekKMO
Mirosław Lachowicz
Ryszard Rudnicki
Sławomir RybickiUniwersytet Mikołaja Kopernika
Powrót