Doktorat: Gabriel Jakóbczak

Doktorant: Gabriel Jakóbczak

Promotor - Jarosław Grytczuk

Promotor pomocniczy - Bartłomiej Bosek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2018-09-27

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Andrzej KisielewiczRecenzja - prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz
Katarzyna Rybarczyk-KrzywdzińskaUniwersytet im. A. MickiewiczaRecenzja - dr hab. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska
Andrzej KisielewiczRecenzja - prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz [poprzednia]
Katarzyna Rybarczyk-KrzywdzińskaUniwersytet im. A. MickiewiczaRecenzja - dr hab. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska [poprzednia]
Powrót