Doktorat: Michał Farnik

Doktorant: Michał Farnik

Promotor - Jarosław Grytczuk

Promotor pomocniczy - Bartłomiej Bosek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - informatyka

Otwarcie: 2014-06-26

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Mariusz GrechUniwersytet Wrcoławski
Łukasz KowalikUniwersytet Warszawski
Powrót