Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania - lista publikacji

1-34 z 34.

2020

32.
Thabet Abdeljawad, Artion Kashuri, Othman Mohammed Pshtiwan, Shengda Zeng
30.