Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania - lista publikacji