Głębokie przetwarzanie danych strukturalnych

Instytucja Finansująca / Przyznający: NCN

Tytuł: Głębokie przetwarzanie danych strukturalnych

Kierownik: Marek Śmieja

Rozpoczęcie: 2019-07-26

Zakończenie: 2022-07-25

Uwagi: OPUS 16