Mariusz Skałba

Jednostki:

Publikacje:

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Doktorat: Maciej UlasKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb 
Habilitacja: Maciej UlasKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb 
Doktorat: Maciej GawronKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb 
Doktorat: Piotr MiskaKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb 
Doktorat: Błażej ŻmijaKatedra Geometrii Algebraicznej i Teorii Liczb