Doktorat: Maciej Gawron

Doktorant: Maciej Gawron

Promotor - Maciej Ulas

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2014-05-29

Zakończenie: 2016-12-22

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Załączone pliki

Powrót