Doktorat: Maciej Ulas

Doktorant: Maciej Ulas

Promotor - Kamil Rusek

Dziedzina: Nauki matematyczne, dyscyplina - matematyka

Otwarcie: 2006-06-26

Zakończenie: 2008-09-25

Wynik postępowania: przyznano

Recenzenci

Recenzent / Członek komisjiJednostkaPlik
Mariusz Skałba
Andrzej Schinzel
Powrót