Piotr Liczberski

Jednostki:

ProfesuraOtwarcie: 2013-06-27, Zamknięcie: 2016-06-02

Recenzje (po 27 października 2003 roku)

RecenzowanyJednostkaTreść recenzji
Habilitacja: Adam Lecko 
Habilitacja: Janusz AdamusKatedra Funkcji Rzeczywistych 
Habilitacja: Marta KosekKatedra Teorii Aproksymacji